Thang máy

Thiết bị thang máy

thông tin liên hệ
Mr. Thức
Trưởng phòng kỹ thuật - 0989619907

Nguyễn Hữu Đồng
Giám đốc
0932045708 - 0918848760

Thang Máy Bệnh Viện (Tải Giường Bệnh, Chở Băng Ca,.)

Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE

Thang Máy Tải Hàng, Thang Máy Tải Thực Phẩm

Mẫu thang tải hàng hóa
Mẫu thang tải hàng hóa
Mẫu thang tải thức ăn nhà hàng khách sạn
Mẫu thang tải thức ăn nhà hàng khách sạn
Mẫu thang tải thức ăn nhà hàng khách sạn
Mẫu thang tải thức ăn nhà hàng khách sạn
Mẫu thang tải thức ăn nhà hàng khách sạn
Mẫu thang tải thức ăn nhà hàng khách sạn
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm TPE
Mẫu thang tải thực phẩm TP...
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm căn tin
Mẫu thang tải thực phẩm TPE
Mẫu thang tải thực phẩm TP...
Mẫu thang tải hàng hóa
Mẫu thang tải hàng hóa
Mẫu thang tải hàng hóa
Mẫu thang tải hàng hóa
Mẫu thang tải thực phẩm TPE
Mẫu thang tải thực phẩm TP...
Mẫu thang tải thực phẩm TPE
Mẫu thang tải thực phẩm TP...

Thang Máy Tải Khách, Thang Máy Gia Đình

Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính
Mẫu thang kính

Cửa thang máy

Mẫu cửa bản hẹp gương vàng TPE
Mẫu cửa bản hẹp gương vàng TPE
Mẫu cửa bản hẹp gương vàng TPE
Mẫu cửa bản hẹp gương vàng TPE
Mẫu cửa bản rộng gương vàng TPE
Mẫu cửa bản rộng gương vàng TPE
Mẫu cửa bản rộng gương vàng TPE
Mẫu cửa bản rộng gương vàng TPE
Mẫu cửa hoa văn trắng TPE
Mẫu cửa hoa văn trắng TPE
Mẫu cửa hoa văn trắng TPE
Mẫu cửa hoa văn trắng TPE
Mẫu cửa bản hẹp gương vàng TPE
Mẫu cửa bản hẹp gương vàng TPE
Mẫu cửa bản rộng gương vàng TPE
Mẫu cửa bản rộng gương vàng TPE
Mẫu cửa hoa văn trắng TPE
Mẫu cửa hoa văn trắng TPE
Mẫu Cửa Tầng Hoa Văn
Mẫu Cửa Tầng Hoa Văn
Mẫu Cửa Tầng Hoa Văn
Mẫu Cửa Tầng Hoa Văn
Mẫu Cửa Tầng Hoa Văn
Mẫu Cửa Tầng Hoa Văn

Hoa văn vách TPE

Mẫu hoa văn cửa TP
Mẫu hoa văn cửa TP
Mẫu hoa văn cửa TP
Mẫu hoa văn cửa TP
Mẫu hoa văn cửa TP
Mẫu hoa văn cửa TP
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE
Mẫu hoa văn vách TPE

Vách cabin vàng

Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu vách cabin vàng
Mẫu Cabin
Mẫu Cabin
Mẫu Cabin
Mẫu Cabin

Phụ kiện khác

Phụ Kiện Thang máy
Phụ Kiện Thang máy
Buton car cảm ứng
Buton car cảm ứng
Hệ điều khiển Mitsubishi PLC-3G Nhật Bản
Hệ điều khiển Mitsubishi PLC-3G Nhật Bản
Mặt gọi hiển thị LCD tầng
Mặt gọi hiển thị LCD tầng
Mẫu buton tầng nút bấm hiển thị LED
Mẫu buton tầng nút bấm hiển thị LED
Mẫu buton tầng nút bấm
Mẫu buton tầng nút bấm
Mẫu buton vàng nút bấm hiển thị LCD
Mẫu buton vàng nút bấm hiển thị LCD
Tủ điều khiển nhập khẩu
Tủ điều khiển nhập khẩu
Tủ FUJI
Tủ FUJI
Tủ PLC FUJI
Tủ PLC FUJI
Phụ Kiện Thang Máy
Phụ Kiện Thang Máy